Velkommen til skolens nye hjemmeside: Skoleporten

Velkommen til Den Classenske Legatskoles nye hjemmeside: Skoleporten. 

Velkommen til første skoledag

Velkommen til første skoledag

Familierådgivning covid19

Information om rådgivning